Tag Archives: Prepare

ขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนปั่นทัวรริ่ง ภาค 3 : เตรียมกระเป๋า

เตรียมกระเป๋า ทีนี้เราก็มาเริ่มแพ็คกระเป๋ากัน ตอนแน็ตปั […]

0 Comments Read more »

ขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนปั่นทัวรริ่ง ภาค 2 : เตรียมตัว

เตรียมตัว ถ้าใจพร้อม ต่อมาก็เตรียมตัว หลายคนอาจสงสัยว่า […]

0 Comments Read more »

ขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนปั่นทัวรริ่ง ภาค 1 : เตรียมใจ

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า ถึงจะปั่นมาแล้วทั่วประเทศไทย แต่ […]

3 Comments Read more »

นับถอยหลังอีก 3 วัน

7271386736_1620a819ff_k

ปีที่แล้ว พอล : แต่งงานแล้วไปฮันนีมูนที่ปารีสกันนะ แน็ต […]

1 Comment Read more »